Samen werken. Samen sterker.

Asset Valley helpt zelfstandige professionals, bedrijven en overheden met projecten in de openbare ruimte en infrastructuur.

En waar kunnen we jou bij helpen?

Onze expertises.

Wat wij kunnen betekenen.

Asset Valley adviseert en helpt in eerste instantie de (semi) overheid of partijen die samenwerken met de (semi) overheid om assetmanagement (deels) in te voeren, door te ontwikkelen of uit te voeren.

Steeds vaker zien we dat gemeenten, provincies en rijksoverheid de openbare ruimte en infrastructuur planmatig willen beheren en onderhouden (assetmanagement). Daarbij zien we dat het vaak een uitdaging is om de ambitie van assetmanagement aan te laten sluiten bij de organisatie en cultuur.

Wie zijn wij?

Doelgericht. Open. Duurzaam.

Doelgericht werken betekent bij ons iets anders.

Onder het motto ‘samen sterk’ verenigt en verbindt Asset Valley mensen met functies op strategisch en tactisch niveau die actief zijn binnen het werkveld beheer en onderhoud binnen openbare ruimte en infrastructuur. Wij adviseren en organiseren vraagstukken in dit werkveld voor overheid, advies- en ingenieursbureaus en aannemers.

Lees meer
Openheid en transparantie vloeit door onze organisatie.

Asset Valley is de netwerkorganisatie waar professionals de kennis en krachten bundelen om het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en infrastructuur slimmer, efficiënter en effectiever te organiseren en uit te voeren. Hierbij is duurzame en proactieve (keten)samenwerking noodzakelijk.

Lees meer
Een toekomst bestendige stad vraagt om duurzame samenwerkingen.

Samenwerking en verbinden in de hele keten van assetmanagement is de sleutel tot succes. Bij Asset Valley zien we een aantal noodzakelijke ontwikkelingen op het gebied van ketensamenwerking in het werkveld van beheer en onderhoud openbare ruimte.

Lees meer

Samen werken als professional?

Wij zijn altijd op zoek naar zelfstandig professionals en bedrijven die zich willen verenigen, kennis delen, projecten invullen en zich willen ontwikkelen in het werkveld assetmanagement openbare ruimte

Ik wil samen werken.