Assetmanagement Samen sturen op juist beheer, onderhoud en behoud van vastgoed en infrastructuur

Het beheren en onderhouden van de openbare ruimte en infrastructuur is iets wat overheden al heel lang doen. Het planmatig organiseren van het beheer en onderhoud van je kapitaalgoederen wordt assetmanagement genoemd. De kapitaalgoederen in de openbare ruimte zijn alle objecten die zich in de openbare ruimte bevinden zoals wegen, groen, bruggen, verlichting, straatmeubilair, verkeerregelinstallaties en riolering.

Assetmanagement stuur je op prestaties, risico’s en geld. Om te kunnen sturen op prestaties, risico’s en geld vraagt van een overheid een goed ingericht assetmanagementproces, waarbij de stappen van beleid, kaders tot aan het dagelijks beheer met elkaar in verbinding staan en samenwerken aan hele, schone en veilige openbare ruimte.

Het integreren van assetmanagementproces in de planning & control jaarcyclus van een gemeente zorgt ervoor dat deze complementair aan elkaar zijn.


Beleid & Kaders

Vastgestelde kwaliteitsniveau & ambitie assets, beheerplannen

Programmeren

Tijdig plannen en afstemmen van maatregelen t.b.v. instandhouding areaal

Monitoren & Inspectie

Actuele informatie over kwantiteit en kwaliteit van de assets

Uitvoeren

Realisatie onderhouds- projecten

Dagelijks Beheer

Exploitatie en dagelijks beheer assets

Asset Valley kan u helpen bij het inrichten en verbinden van dit proces waarbij wij de volgende expertises kunnen leveren:

• Organisatieontwikkeling
• Verander- / transitiemanagement
• Programma- of procesmanagement
• Project- of contractmanagement

Dit doen we graag met u en uw organisatie samen zodat het uw assetmanagement proces is en blijft.

Hoe wij Asset Management zien

Een plus een = drie

Beter organiseren Om te weten waar je als manager op moet sturen, is het belangrijk eerst in beeld te brengen hoe de assets kunnen bijdragen aan de doelen van je bedrijf of organisatie.

Beter presteren Als het assetmanagement goed is georganiseerd, dragen je assets bij aan betere prestaties van je hele organisatie.

Beter samenwerken Wat doe je met gebruikers en omgevingspartijen die eisen stellen aan je assetmanagement? En hoe beslis je of er maatregelen nodig zijn? Met een goede contextanalyse weet je waar je aan toe bent.

Samen werken als professional?

Wij zijn altijd op zoek naar zelfstandig professionals en bedrijven die zich willen verenigen, kennis delen, projecten invullen en zich willen ontwikkelen in het werkveld assetmanagement openbare ruimte

Ik wil samen werken.