Privacy policy

Asset Valley, als verantwoordelijke, houdt zich aan de wetgeving rond de bescherming van persoonsgegevens. Alle privacygevoelige informatie die aan ons wordt verstrekt, valt onder deze privacyverklaring. De bedoeling van deze verklaring is je te informeren over de manier waarop wij persoonsgegevens die je via deze website verstrekt zullen gebruiken.

Persoonsgegevens
Asset Valley verwerkt jouw persoonsgegevens vanaf het moment dat jij deze bij ons achterlaat. Dit kan telefonisch, per e-mail of door gegevens in te vullen via de website.

Waarom er persoonsgegevens worden verzameld
Je gegevens worden gebruikt voor de normale bedrijfsdoeleinden van Asset Valley. Het bedrijfsdoel van Asset Valley is het bemiddelen van professionals en partijen op de arbeidsmarkt en het uitvoeren van interim en advies opdrachten voor opdrachtgevers. Daarnaast legt Asset Valley gegevens vast om haar dienstverlening te verbeteren en om je op de hoogte te houden van bepaalde ontwikkelingen en (nieuwe) diensten.

Nieuwsbrief
Om je op de hoogte te houden van nieuwe opdrachten en belangrijke informatie over onze dienstverlening, bieden wij je de mogelijkheid om je aan te melden voor onze nieuwsbrief. Hiervoor verzamelen wij jouw e-mailadres. Wij bewaren deze informatie totdat je bent afgemeld voor deze nieuwsbrief.

Welke persoonsgegevens worden verzameld
Om je in staat te stellen te reageren op een opdracht op onze website hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Wij verwerken deze gegevens op basis van jouw toestemming. Je bepaalt zelf welke gegevens je aan ons verstrekt, maar sommige gegevens zijn verplicht om aan ons door te geven. De gegevens die wij tenminste van jou nodig hebben zijn: NAW-gegevens, Telefoonnummer, E-mailadres, Geslacht, Geboortedatum, Werkervaring / CV

Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om jou onder de aandacht te brengen van onze opdrachtgevers, zodat we je zo snel mogelijk aan een baan kunnen helpen.

Bewaartermijnen van deze gegevens
Asset Valley bewaart jouw gegevens volgens de wettelijk gestelde bewaartermijn en niet langer dan nodig.

Wat de rechten zijn van de betrokkenen
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

Met wie de persoonsgegevens worden gedeeld (externe partijen)
In het kader van de dienstverlening van Asset Valley aan jou, is het mogelijk dat jouw persoonlijke gegevens worden gedeeld met onze opdrachtgevers en partijen die nodig zijn om onze diensten aan jou te leveren. Asset Valley zal jouw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen en/of verspreiden aan overige partijen, zonder jouw voorafgaande toestemming.

Hoe de persoonsgegevens worden beveiligd
Asset Valley heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik en onrechtmatige of ongeautoriseerde vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking, verkrijging of toegang. Asset Valley heeft in het kader van het informatiebeveiligingsbeleid onder meer fysieke- en logische maatregelen voor toegangscontrole genomen door het gebruik van wachtwoorden en pincodes.

Wijziging van het privacy statement
Asset Valley behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit privacy statement te wijzigen. Dit privacy statement is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op de website van Asset Valley. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacy statement. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen.

Contact
Bij vragen over de wijze waarop Asset Valley met privacy en gegevensbescherming omgaat, kun je contact opnemen met Asset Valley via e-mail: info@asset-valley.nl of per post naar onderstaand adres:

Asset Valley B.V.
Hendrik Figeeweg 3F, unit D5, 2031 BJ, Haarlem
+31(0)6 55 75 05 79
info@asset-valley.nl
KVK: 80828566