Een netwerkorganisatie voor de openbare ruimte. Want samen werken is samen sterker.

Asset Valley adviseert en helpt in eerste instantie de (semi) overheid of partijen die samenwerken met de (semi) overheid om assetmanagement (deels) in te voeren, door te ontwikkelen of uit te voeren.

Steeds vaker zien we dat gemeenten, provincies en rijksoverheid de openbare ruimte en infrastructuur planmatig willen beheren en onderhouden (assetmanagement). Daarbij zien we dat het vaak een uitdaging is om de ambitie van assetmanagement aan te laten sluiten bij de organisatie en cultuur.

Veel komt daarbij neer op het samen werken aan een hele, schone, veilige en leefbare openbare ruimte en infrastructuur. Samen werken in de hele keten van beleid tot uitvoering en exploitatie, tussen afdelingen, teams, stakeholders en marktpartijen. Al deze mensen leveren een bijdrage aan een hele, schone, veilige en leefbare openbare ruimte en infrastructuur. Dit vraagt om overzicht van deze keten.

Bij het invoeren en van assetmanagement bij gemeentes speelt ook omgevingsmanagement een belangrijke rol, zowel richting de gebruikers van de openbare ruimte als richting het bestuur.

Hier ligt voor ons de uitdaging om samen met gemeentelijke afdelingen en teams de verbindingen te leggen en assetmanagement voor de gemeente te laten werken.

Ons motto is: samen sterk!

Onze 5 pijlers

Wat kunnen wij voor u doen?

Quick-scan

Een quick-scan vanuit het assetmanagement met aanbevelingen voor uw organisatie

Verbinding leggen

Wij staan u met raad en daad terzijde om de verbinding te leggen binnen uw organisatie tussen de verschillende stakeholders en afdelingen.

Programmeren van werkvoorraad

Wij helpen u met het programmeren van de werkvoorraad zodat tijdig onderhoudsgeld kan worden aangevraagd en werkzaamheden voor uitgevoerd kunnen worden.

Samenwerkingen beheren

Advisering en ontwikkeling om samenwerkingspartners, voor het beheren en onderhouden van de openbare ruimte en infrastructuur, te binden.

Advies en ontwikkeling

Advisering en ontwikkeling over het opdrachtgeverschap van de werkportefeuille onderhoud.

Evaluatie

Na een aantal maanden komen we altijd terug om te bezien of de voorgestelde aanbevelingen hebben gewerkt en of er eventuele vervolgacties nodig zijn.

Samen werken als professional?

Wij zijn altijd op zoek naar zelfstandig professionals en bedrijven die zich willen verenigen, kennis delen, projecten invullen en zich willen ontwikkelen in het werkveld assetmanagement openbare ruimte